Trail Run Project Logo
Vladaya - Zlatine Mostove Bozhurishte, BG May 17, 2018
Vladaya - Zlatine Mostove
Bozhurishte, BG May 17, 2018
Notes: 6 mi : Content creating
Knyazhevo to Belata Voda Sofia, BG Apr 3, 2018
Knyazhevo to Belata Voda
Sofia, BG Apr 3, 2018
Notes: 9 mi — 2h 0m
Belata Voda - Valdaya Sofia, BG Apr 3, 2018
Belata Voda - Valdaya
Sofia, BG Apr 3, 2018
Notes: 9 mi — 2h 0m
Vladaya - Zlatine Mostove Bozhurishte, BG Apr 3, 2018
Vladaya - Zlatine Mostove
Bozhurishte, BG Apr 3, 2018
Notes: 9 mi — 2h 0m
Knyazhevo to Belata Voda Sofia, BG Mar 12, 2018
Knyazhevo to Belata Voda
Sofia, BG Mar 12, 2018
Notes: 6 mi — 1h 0m : Tree down at Belata Voda but it is being removed